language
film restoration
 
 

Prekursor

remastering

Reżyseria: Grzegorz Królikiewicz
Zdjęcia: Stefan Czyżewski
Produkcja:WFO

Korekcja barwna: Gosia Grzyb
Nadzór rekonstrukcji: Łukasz Ceranka

1988 / 18"

Film poświęcony nieżyjącemu profesorowi Marianowi Mazurowi, światowej sławy cybernetykowi. Prezentując jego cybernetyczną teorię charakterów, twórca snuje rozważania na temat dramatycznych często losów wybitnych indywidualności w naszej nauce. Prace profesora Mazura nie doczekały się popularyzacji, ani wdrożenia w życie społeczne. Teoria Mazura w Polsce Ludowej została zignorowana, a jej twórca zmarł niedoceniony w 1983 roku. Teoria charakteru Mazura jest wielką typologią psychologii przyszłości. 

 
rep/9dca477d08f9880761c0be5e0790f4f0.jpg

rep/09bb6b4239189305c195b193675be8ff.jpg

rep/487f038c6f54737624fff1bf74cfa3c1.jpg

rep/8b651386a11448a0208b077ebaf656ca.jpg

rep/1d8a197d72463c9229d4e11a02e787c9.jpg

rep/eb1e33d904490cbe5b118b56bb18421b.jpg

rep/43543cc3d6f00f6c07e7be0559f19ac1.jpg