language
film restoration
 
 

Kineformy

remastering

Reżyseria: Roman Banach
Zdjęcia: Zygmunt Adamski
Produkcja:WFO

Korekcja barwna: Gosia Grzyb
Nadzór rekonstrukcji: Wojtek Janio

1957 / 8"

Plastyczny swiat kineform,którym towarzyszy muzyka elektronowa. 

 
rep/96e42b51cf57c776ae7ce39083396d78.jpg

rep/11863b6a3d3ecf0499a114fe5d8cd272.jpg

rep/064b96446ead502c0ff0269641dcb010.jpg

rep/056ac487f653a3da059d2f17af994612.jpg

rep/349c3b867b5dbd23d0e79ee813eafe97.jpg

rep/c7fe7e3c69df1a9e3dfeb7ebaa96a0a7.jpg