language
film restoration

Siedziba Fixafilm mieści się w Warszawie.

Zapraszamy do kontaktu.

Europa

Andrzej Łucjanek

andrzej@fixafilm.pl

Mobile: +48 692 056 894

Siedziba firmy

ul. Wita Stwosza 36
02-661 Warszawa

Dane firmy

Fixafilm Sp. z o. o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa

NIP: 701-033-38-18
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000409761, Wysokość kapitału
zakładowego 50 000,00 zł

Ameryka PN i PD

Wojtek Janio

wojtek@fixafilm.com

Mobile: +1 310 437 9816

Dane firmy

Fixafilm LLC
8375 Fountain Ave, Unit 201
West Hollywood, CA 90069
USA

Azja i obszar Pacyfiku

Peter Richards

peter@fixafilm.com.au

Mobile: 0488-491-640
International: +61 488-491-640

Dane firmy

Fixafilm Pty Ltd
67 Piddington Street
Watson, ACT 2602
Australia

ABN: 98 631 151 374
ANC: 631 151 374