language
film restoration

Fixafilm is located in Warsaw, Poland.

Feel free to contact us at any time.

Europe

Andrzej Łucjanek

andrzej@fixafilm.pl

Mobile: +48 692 056 894

Main office

Wita Stwosza 36
02-661 Warsaw

Company info

Fixafilm Sp. z o. o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa

NIP: 701-033-38-18
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000409761, Wysokość kapitału
zakładowego 50 000,00 zł

Sweden

Mikael Cross

mikael@fixafilm.se

Mobile: +46 72 150 77 00

Fixafilm partner company in Sweden
Merix Media AB
c/o ATN
Box 2337
103 18 STOCKHOLM

Americas

Wojciech Janio

wojtek@fixafilm.com

Mobile: +1 310 437 9816

Asia-Pacific Region

Peter Richards

peter@fixafilm.com.au

Mobile: 0488-491-640
International: +61 488-491-640

Company info

Fixafilm Ltd.
1st Floor, Woodgate Studios
2-8 Games Road, Cockfosters
Barnet, Herts EN4 9HN
United Kingdom